Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Aldrig kand jeg sige

7. Og som vor forening
Ey i anden mening
Nu fornyes kand,
End at jeg allene
Elske skal og tiene
Dig, min Frelsermand,