Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Aldrig kand jeg sige

O saa lad
Ey satans had
Af mit paradiis mig drive,
Det skal amen blive.