Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op og smyk dig, siel! med glæde

Alle bergverks skat og evne
Mod den man er ey at nævne,
Mod det blod, min siel kand sue
Ind i viin af livets drue.