Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Op og smyk dig, siel! med glæde

6. Ney, fornuft! du maa til side,
Kand det under ey bestride,
At den spise ey fortæres,
Hvorved dog saa mange næres,