Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du est allene, store Gud!

Mel. Alleneste Gud i himmerig.