Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du est allene, store Gud!

3. Af daarlighed er sielen fuld,
Og følger sine lyster,