Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du est allene, store Gud!

I saadan stand det arme muld
Sig dog mod himlen bryster,
At frygte Gud, at faae ham kier,
Det agtes ey den møye værd,
Unødigt og umueligt.