Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du est allene, store Gud!

10. Nu er jo dog din frygt, o Gud,
Al viisdoms rod og kilde,
Som lærer os dit ord og bud,
Og naaden ey at spilde,