Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du est allene, store Gud!

Det første livets aande-fang,
Et lys paa al vor vey og gang,
At vi hos Christo blive.