Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du est allene, store Gud!

14. Vil andres høye gunst og pragt
Mig lokke eller skrekke,