Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du est allene, store Gud!

Saa lad din u-omskrænkte magt
Den frygt i mig opvække,
At jeg ad sure miner leer,
Og intet paa de søde seer,
Kun dig allene søger.