Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du est allene, store Gud!

18. Saa faaer jeg altid meer og meer
Din naades lys at kiende,
Og hvordan du saa naadig seer
Mit levnets løb til ende,