Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du est allene, store Gud!

Lad synd og død og satans magt
Da komme, jeg er uforsagt,
Jeg staaer i HErrens naade.