Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den onde leve-maade

Din JEsu leve-art
Guds ord jo ikke dølger,
Saa lær, at du ham følger
Oprigtig, frisk og snart.