Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den onde leve-maade

3. Hvor kand en biørn som lammet taalig være,
Den vilde ulv vil nødig lukkes ind,
Hvor kand vort kiød faae lyst til aandens sind,