Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den onde leve-maade

Og himlens rette fodspor lære,
Hvor kand en biørn som lammet taalig være.