Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den onde leve-maade

6. Hand bliver med ham i hans død begraven,
I graven bliver til en tiid forvart,
Staaer op, og holder saa sin himmelfart,