Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den onde leve-maade

Faaer aanden, som er fæstegaven,
Naar hand er først i døden med begraven.