Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Eet er nødigt, dette ene

Eet er nødigt, dette ene
Lær mig, Gud! at kiende ret,
Verden kand mig intet tiene,
Skiønt hun synes flin og slet,