Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Eet er nødigt, dette ene

8. Ja! hvad skal jeg mere sige,
Her er naadens fulde flod,
Du gikst ind i himmerige
For mig eengang med dit blod,