Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

Mel. O Gud! du fromme Gud.