Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

3. Du skenker mig dig selv, o manna! mig at føde,
Min siel er fuld, som før var hungrig, tom og øde,
Nu kand jeg giøre mig til gode i min siel,
O man! hvad smager du mig dog saa sød og vel!