Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

5. Du skenker mig dig selv, o rose! mig at pryde,
Du rare rosmarin kand siel og hierte fryde,
Din rene manddoms vext er aandens liv og lugt,
Jeg finder paradiis i dine læbers frugt.