Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

6. Du skenker mig dig selv, o du mit hiertes hierte,
Min siel sig aabner vidt med tusind længsels smerte,
At blive fyldt af dig, dig gandske tage ind,
O store gave! bliv mig altid i mit sind.