Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

7. Tag dog til takke med det jeg igien kand føre,
Alt det, som i mig er, begynder sig at røre
Og vil dig ofres op, min leylighed du seer,
Tag mig saadan jeg er, jeg har jo intet meer.