Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

8. Mit øye skal du faae, som sig i dig forlyster,
Min troe, som sig ved dig til himlen fast fortrøster,