Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

At du paa jorden komst til mig fra faders stoel,
Og jeg til evig tiid skal see dig der, min soel!