Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

9. Min mund jeg skenker dig, din kierlighed at smage,
Hvorved mit kiød og blod du vilde paa dig tage,
Fyld med din kierlighed mit hierte nat og dag,
Saa er al verden mask for sielens himmel-smag.