Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

10. Jeg skenker dig min lyst, begierlighed og ville,
At hende intet fra din kierlighed skal skille,
Kun du, Immanuel! livs-kilde! Gud og mand,
Al min begierlighed og længsel fylde kand.