Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du skenker mig dig selv, du selv min deel vil være

11. Mit hierte vil jeg dig til evigt offer bære,
Der har du det, men du skal selv mit hierte være,
Din aabne sides saar jeg søger som en bie,
Saa har jeg hierte nok at døe og leve i.