Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den ypperligste vey

2. Thi om du kunde end
Som høy oplyste mænd,
Ja som en engel tale,
Er kierlighed i dvale,