Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den ypperligste vey

Da er din troe ey andet,
End boblerne paa vandet.