Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den ypperligste vey

11. Den sande kierlighed
Af ingen ende veed,
Naar troe og haab er omme,
At vi til himlen komme,
Skal kierligheden brænde
Først ret og uden ende.