Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Skal kierlighed sin prøve staae

Skal kierlighed sin prøve staae,
Da maa hun til din fiende naae,
At du est mild naar hand er vreed,
Det er en christen kierlighed.