Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Skal kierlighed sin prøve staae

6. Du tænker: det kand aldrig skee,
At elske dem, som os belee,
At kunde vilde den saa vel,
Som vil os gierne slaae ihiel.