Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Skal kierlighed sin prøve staae

9. Naar vi ved troens lys og brand
Vor JEsu hierte finde kand,
At hand for sine mordre bad,
Da de kun stod, og loe derad.