Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Skal kierlighed sin prøve staae

11. Naar vi besee i hiertens grund
De mange svare syndens pund,
Som GUd saa gierne os forlod
For JEsu pine, død og blod.