Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Skal kierlighed sin prøve staae

Hand vidner, at hand ey forstaaer
Hvad JEsu kierlighed formaaer.