Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Flye min aand, og bryd med styrke

2. Glandsen af GUds naades rige
Gaaer tilbage, og maa vige,
Naar man kiødets lyst vil huse,
Og ey ret for alvor knuse,
Straalerne tilbage drives,
Hvorved sielen kand oplives,
Solen daler, dagen endes,
Naar de skidne lamper tændes.