Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Flye min aand, og bryd med styrke

3. Lad din arme siel ey blottes,
Om du siden ey vil spottes,
Lad din roe i GUd ey slippe,
Giør dig haard som staal og klippe,
At du holdes ey tilbage
Fra GUds himles bryllups-dage,
Hvor de rene siele lande,
Og al verdens lyst forbande.