Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Flye min aand, og bryd med styrke

5. Flye min aand fra Sodoms egne,
Saa vil JEsus dig begegne,
Breed dig, rose, ud for solen,
Cherub, bliv ved naade-stolen,
Dæmp din lyst med JEsu pine,
Fat din GUd med kæmpe-mine,
Dig vil hand som bruud undfange,
Og i himlen med dig prange.