Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du hiertens fryd for rene sinde

Mel. Den vey gaaer vist til himmerige.