Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du hiertens fryd for rene sinde

7. Naar GUd er her, og ingenlunde
Med verden vil i hiertet boe,
Saa gaaer al verdens lyst til grunde,
Og hiertet faaer sin rette roe,