Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du hiertens fryd for rene sinde

Naar sielen lærer dybt at grave,
Og varer denne perle vel,
Den skat kand JEsu bruud kun have,
Og ikke nogen verdens træl.