Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Du hiertens fryd for rene sinde

Som verdens lysters skum og fraade
Beleer, foragter og forsmaaer,
Lad kun din brudgom ene raade,
See saa hvad kierlighed formaaer.