Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den troe, som JEsum favner

Mel. Jeg vil din Priis udsynge.