Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den troe, som JEsum favner

2. En christen bærer sværdet,
Og fast i striden staaer,
Mod satan har hand hærdet
Sit sind i JEsu saar,