Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den troe, som JEsum favner

Hand maa ved liv og død
Sig ikke lade binde,
Saa sandt hand hist vil finde
Sin roe i JEsu skiød.