Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den troe, som JEsum favner

Hun kand hans pile slukke,
Og skiende al hans verk;
Den gnist, den svage troe
Mod satan er en lue,
Det rør er spyd og bue
At slaae hans magt i to.