Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Den vey gaaer vist til himmerige

3. Det er den kilde til vor jammer,
Som giør os livets vey saa krum,
Og bliver trængsel da den hammer,
Der vækker os af trygheds slum,
Naar den paa hiertets dørre banker,
At øyet smelter hen i graad,
Og skrekker alle vore tanker,
At vi maae søge anden raad.